Det historiske perspektiv

På denne side er der taget uddrag fra Rødovre lokalhistoriske samling (www.rk.dk/lokalhistorisk-samling).

Valhøj
Valhøj

De ældste spor af beboelse i Rødovre Kommune går helt tilbage til stenalderen, hvor de forskellige fund viser, at der har levet smågrupper af jægere og fiskere ved den nuværende Damhussø og Damhuseng for over 6000 år siden.

Bevæger vi os lidt væk fra Damhussøen op til den lille villavej Henrik Cavlings Allé, møder vi her det ældste bevarede bygningsværk i Rødovre, nemlig den store bronzealderhøj Valhøj, der blev opført for over 3000 år siden. Til denne høj knytter der sig et sagn fra en af de mest dramatiske perioder i Rødovres historie. Det fortælles, at da den Svenske konge Carl X Gustav i 1658 nærmede sig København med sin hær, steg han op på Valhøj og så Københavns forstæder brænde, hvorpå han udbrød: “Nu vil jeg dyre sværge, at vi får modstand, og at København vil værge sig”.

Rødovre Kirke - det ældste kendte billede af den nuværende form.
Rødovre Kirke - det ældste kendte billede af den nuværende form.

Under belejringen af København blev Rødovre kirke og gårdene i landsbyen Rødovre revet ned for at blive genbrugt som byggemateriale til svenskernes lejr i Brønshøj. Efter krigen kom Rødovre dog snart på fode igen. Gårdene blev genopbygget og Frederik III og Dronning Sofie Amalie gav penge til genopførelsen af Rødovre kirke. Derfor ses deres monogrammer på Rødovres kirketårn.

Her bringes et af de ældste billeder af den nuværende kirke vi har i Lokalhistorisk Samling. Fotografiet er fra omkring år 1900, da kirken endnu ikke var rødkalket.

Den nuværende kirke er i øvrigt den tredje kirke på dette sted. Året 1901 markerer et vendepunkt i Rødovres historie, da Rødovre dette år blev en selvstændig kommune. Indtil da havde Rødovre sammen med Brønshøj dannet én kommune.

I de første år efter selvstændigheden opstod der konflikter mellem bondebefolkningen og tilflyttere fra den hurtigt voksende storby København. Kvarteret Søtorp var det første villakvarter, der blev bygget i Rødovre, og beboerne dér blev mødt med modstand fra Rødovres sogneråd, som forsøgte at nægte de københavnske indvandreres børn adgang til kommunens dengang eneste skole, Rødovre Skole.

Peder Sivertsen Gartnere
Peder Sivertsen Gartnere

Med Københavns stadige vækst begyndte tiden som landbrugskommune imidlertid at rinde ud for Rødovre. Flere villakvarterer opstod efter Den første Verdenskrig, og hvor der før lå kornmarker, begyndte gartnerierne at brede sig. I 1950’erne tog byudviklingen rigtig fart i Rødovre. Indbyggertallet voksede eksplosivt i løbet af dette årti. Fra 18.775 indbyggere i 1950 til 37.015 i 1959.

På markerne i området hvor Brandholms Alle og Valhøjs Allé i dag ligger var udlagt som gartnerier. På dette billede ser man Peder Sivertsens gartnere (1914).

Hvornår Sivertsens gartneri blev nedlagt er der ikke umiddelbare oplysninger om. Ligeledes er er ingen umiddelbar viden om de størrelsen på gartneriet.
Imidlertid fremgår det ved landinspektør N.H. Sandholt opmåling fra december 1950 og fra 1952, hvorledes parceller på matrikkel 9v er opdelt med henblik på anlæggelse af et parkeringsareal med 35 garager og en bebyggelse på ca. 600 m2 .

Det fremgår yderligere ved ny matrikkel tegning fra februar 1953, hvorledes grundstykket 9v på ny er opmålt og opdelt i en række matrikler (9dy , 9x, 9dæ og 9dz). Det fremgår af papirer som bestyrelsen er i besiddelse af, at grunden 9v, tilbage i marts 1953, var overdraget (/ejet?) af fængselsbetjent Kaj Sørensen. (Valhøjs Alle 106).

Danish Parcel Service A/S - Valhøj Allé 106
Danish Parcel Service A/S - Valhøj Allé 106

Af senere papirer fremgår det, at firmaet Honeywell A/S, Valhøjs Allé 108, fik tilladelse til etablering af en tank anlæg med 2.500 liter benzin (fareklasse I).

Senere i forløbet, uden at kunne pege på en specifik dato, er grunden overdraget til et firma ”Danish Parcel Service A/S” om hvilken, det kan oplyses at beboere i området i 1961, har ført en klagesag – grundet ”støjende køretøjer med ærinde til fabrikken mellem kl. 05.00 om morgenen foretager bakkemanøvre langs DPS´s bygning.”

Hvorvidt DPS A/S har været ejer op til salg af grundstykket (omkring 2002), eller hvorvidt der har været andre firmaer placeret på grunden forud for fra salg til entreprenør firmaet OXDAL A/S i Vejen – er der ingen oplysninger om.

Tilbage i perioden ca. oktober 2003 frem til foråret 2004 var prospektet ANDELSBOLIG FORENINGEN VALHØJS ALLÉ annonceret i en række lokale aviser, herunder avisen VESTEGNEN.

Prospektet indeholder 22 lejligheder opført i 11 huse. Husene er klar til indflytning fra december 2004.

Klar til opførelse af A/B Valhøj Allé i 2004
Klar til opførelse af A/B Valhøj Allé i 2004
Færdigbygget A/B Valhøj Allé i 2005
Færdigbygget A/B Valhøj Allé i 2005